CHABAD HOUSES‏ > ‏

SRILANKA

הרב מענדי וטליה קרומבי

הרב מיידנצ'יק

אתר:

 www.chabadsrilanka.co.ilבית חב"ד בסרי לנקה מהווה 'שגרירות יהודית' – במדינה בה אין שגרירות ישראלית, או כל מרכז יהודי אחר, ומספק את כל צרכיהם של היהודים: אוכל כשר, תשמישי קדושה וכן סיוע גשמי לנצרכים.
 

הבית חב"ד ממוקם במבנה רחב ידים במרכז העיר, וקיימים בו בית כנסת, מקווה, חדרי אירוח, ספרית קריאה, מסעדה, עמדת אינטרנט ועוד.


Comments